Yazdır

TOKAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

Belediye Meclisimiz aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 02 Nisan 2020 Perşembe günü saat: 14.00’de Belediye Sosyal Tesislerinde Nisan Ayı Meclis toplantısını yapacaktır. Duyurulur.

GÜNDEM:
1- Belediye encümenine 1 yıl süre için üç üye seçilmesinin görüşülmesi,
2- Plan ve Bütçe Komisyonu; İmar Komisyonu; Hukuk Komisyonu; Kültür, Turizm ve Sanat Komisyonu; Çevre, Sağlık, Tarım ve Hayvancılık Komisyonu; Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonu olmak üzere 6 adet ihtisas komisyonuna 1 yıl süre ile üye seçilmesinin görüşülmesi,
3- 2019 yılı faaliyet raporunun görüşülmesi,
4- Belediyemizin 2019 Mali Yılı ile ilgili gelir ve giderlerini kapsayan denetim komisyon Raporunun Meclisin bilgisine sunulması,
5- Sinop İli Erfelek İlçesi ile Kardeş Şehir olunması hususunun görüşülmesi,
6- Parklara isim verilmesi hususunun görüşülmesi,
7- Belediyemizin mülklerinden tahsil edilmekte olan kiraların taksitlerinin ertelenmesinin görüşülmesi,
8- İhtisas Komisyonlarına havale edilen evrakların görüşülmesi,
9- İmar tadilat taleplerinin görüşülmesi,
10- Belediye birimlerinden ve bağlı kuruluşlarından Meclis toplantısı sırasında gündeme eklenmek üzere gelen talepler.