Yazdır

ÇERKEZKÖY 3. ETAP 2.KISIM REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ


Çerkezköy 3. Etap 2. Kısım revizyon uygulama imar planı değişikliği ve ekleri 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine istinaden Çerkezköy Belediye Meclisinin 06.11.2019 tarih 2019/112 sayılı Belediye Meclis Kararıyla ve Büyükşehir Belediye Kanununun 7(b) ve 14. Maddelerine istinaden Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.12.2019 ve 2019/1194 sayılı kararı ile onaylanarak, 24.01.2020 – 24.02.2020 tarihleri arasında 1 ay süre ile Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde askıya çıkarılmıştır.
Malik, hissedar ve ilgililerine ilanen duyurulur.