Yazdır

T.C.
BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN


Bayrampaşa İlçesi,Yıldırım Mahallesi, 2/5 pafta, 4251 ve 4252 nolu parseller arasındaki yan bahçe çekme mesafelerinin kaldırılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Büyükşehir Belediye Başkanı’nca 14.09.2018 tarihinde aynen onanmıştır.