Yazdır

T.C.
BAŞAKŞEHİR KAYMAKAMLIĞI
Tapu Müdürlüğü


Sayı: 17066
12/06/2019
Konu :Tebligat Hak.


Sayın: Fadime KAPLANTEPE 'E İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.
Tebliği Çıkaran Mercii:Başakşehir Tapu Müdürlüğü
Tebliğ olunacak muhattabın adı: ********** TC Kimlik numaralı FADİME KAPLANTEPE
İstanbul ili Başakşehir ilçesi ;ALTINŞEHİR mahallesi 4377 parsel sayılı taşınmaz Zühtü KAPLANTEPE: Oğlu adına kayıtlı iken; malik Zühtü KAPLANTEPE ‘nin 02/08/1960 tarihinde vefat ettiği İZMİR 8. SULH HUKUK MAHKEMESİ’nin 07/10/2009 tarih ve 2009/959 Esas 2009/971 Karar sayılı veraset belgesine istinaden mirasçılarından Esra KAPLANTEPE adına vekaleten Yener ÖZBAY; 5831 sayılı Kanunun 8. maddesi ile Kadastro Kanunu’na eklenen EK 3. maddesine istinaden intikal ve miras ortaklığından doğan elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesi talebinde bulunmuştur.
Anılan Kanun hükmüne göre, elbirliği mülkiyetinin devamına yönelik gerekçe göstererek bir itirazınız varsa bu itirazınızın veya paylaşma davası açılmış ise, dava açıldığı hususunun bu yazının tebliğinden itibaren 30 günlük süre içerisinde Tapu Sicil Müdürlüğümüze bildirilmesi gerekmektedir. Postada (vs) olabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır
İşbu taşınmaz üzerindeki elbirliği mülkiyeti paylı mülkiyete dönüştürülerek, hissedarlık esaslarına göre mirasçılar adına tapu kütüğüne tescil edilecektir.
Bilgilerinize tebliğ edilir.12.06.2019


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Bankalar Caddesi Dolapdere
Sanayi Sitesi Girişi Halkbankası üstü
No:2 kat:2 Başakşehir/İSTANBUL