Yazdır

BALIKESİR TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

Ticaret Sicil No: 6604
BALIKESİR GAYRİMENKUL YATIRIM VE GIDA ANONİM ŞİRKETİ


Ticari Adresi: Gaziosmanpaşa Mahallesi Organize Sanayi Sitesi 17. Cadde No:10/A Altıeylül / BALIKESİR
Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet;
Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 29.05.2019 tarihli almış olduğu karara istinaden; 26.06.2019 Çarşamba günü, saat :14:30 ‘da Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Eski Kuyumcular Mahallesi Mekik Sokak No:25 Kat:6 Karesi Toplantı Salonu Karesi - BALIKESİR adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleşecektir.
2018 yılı Faaliyet Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosu 12.06.2019 tarihinden itibaren şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıda çıkarılan vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Fahri KONUK Halil YILMAZ
Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi

GÜNDEM

1 . Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2 . Başkanlık divanına Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanmasına yetki verilmesi,
3 . 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzarekesi, tesvibe arzı,
4 . 2018 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzarekesi, Tesvibe arzı,
5 . Yönetim Kurulu üyelerinin ibraları,
6 . Yönetim Kurulunda onaylanan İç Yönetmeliklerin Genel Kurul onayına sunulması,
7 . Yönetim Kurulundan istifalar nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeleri yerine seçilen üyelerin T.T.K. 363. Maddesi hükümlerine göre Genel Kurul onayına sunulması,
8 . Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K. nun 395. ve 396. Maddeleri uyarınca yetki verilmesi,
9 . Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur haklarının belirlenmesi,
10 . Şirketimizin 2019 hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu’nun Bağımsız Denetçi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
11 . Dilek, temenni ve kapanış.

VEKALETNAME ÖRNEĞİ
Pay sahibi olduğum/olduğumuz Balıkesir Gayrimenkul Yatırım ve Gıda A.Ş.’nin 26.06.2019 Çarşamba günü, saat 14:30 ‘da Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Eski Kuyumcular Mahallesi Mekik Sokak No:25 Kat:6 Karesi Toplantı Salonu Karesi- BALIKESİR adresinde, gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ............................................................... ‘nu temsilci tayin ettim/ettik.
Vekaleti Verenin Vekaleti Veren
Sermaye Miktarı : Adı Soyadı / Ticaret ünvanı
Pay Adedi : Tarih ve İmza
Oy Miktarı :
Adresi :
NOT : Vekaletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde Vekaleti verenin Noter Tasdikli İmza Sirküleri vekaletnameye eklenmesi gerekmektedir.