Yazdır

T.C.
BURSA
10. SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2019/66 Esas
KARAR NO : 2019/310

TALEBİNKABULÜNE,Ağrı İli, Patnos İlçesi, Pirömer Köyü/ Mah. Cilt No:91 Hane No:55 Celalettin ve Hahide'den olma, ********** TC Kimlik Numaralı Samet MARAL'ın T.M.K'nın 405. Maddesi gereği KISITLANMASINA, kendisine aynı hanede nüfusa kayıtlı ********** TC Kimlik numaralı Celalettin MARAL'ın VELAYETİ ALTINDA BIRAKILMASINA, karar verilmiştir. İlan olunur.