Yazdır
BURSA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Vesayet kararının ilanen tebliği

BURSA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01062991
Şehir : Bursa
Yayınlandığı Gazeteler

OLAY 06.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/928 Esas
Tebligat Muhatabı
:
Kamuoyu

4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 410, 412, 420, 421,427, 431, 470, 473, 478. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

İKİNCİ KİTAP : AİLE HUKUKU
-ÜÇÜNCÜ KISIM : VESAYET
--BİRİNCİ BÖLÜM : VESAYET DÜZENİ

---İKİNCİ AYIRIM : VESAYETİ GEREKTİREN HALLER
----C. Usul
-----II. İlan
------"Madde 410 - Kısıtlama kararı, kesinleşince hemen kısıtlının yerleşim yeri ile nüfusa kayıtlı olduğu yerde ilan olunur.
Kısıtlama, iyiniyetli üçüncü kişileri ilandan önce etkilemez.
Ayırt etme gücüne sahip olmamanın sonuçlarına ilişkin hükümler saklıdır."

---ÜÇÜNCÜ AYIRIM : YETKİ
----B. Yerleşim yerinin değişmesi
-----"Madde 412 - Vesayet makamının izni olmadıkça vesayet altındaki kişi yerleşim yerini değiştiremez.
Yerleşim yerinin değişmesi halinde yetki, yeni vesayet dairelerine geçer. Bu takdirde kısıtlama yeni yerleşim yerinde ilan olunur."

---DÖRDÜNCÜ AYIRIM : VASİNİN ATANMASI
----B. Atama usulü
-----II. Geçici önlemler
------"Madde 420 - Vesayet işleri zorunlu kıldığı takdirde vesayet makamı, vasinin atanmasından önce de resen gerekli önlemleri alır, özellikle, kısıtlanması istenen kişinin fiil ehliyetini geçici olarak kaldırabilir ve ona bir temsilci atayabilir.
Vesayet makamının kararı ilan olunur."
-----III. Tebliğ ve ilan
------"Madde 421 - Atama kararı vasiye hemen tebliğ olunur.
Kısıtlamaya ve vasi atanmasına veya kısıtlanan velayet altında bırakılmışsa buna ilişkin karar, kısıtlının yerleşim yerinde ve nüfusa kayıtlı olduğu yerde ilan olunur."

---BEŞİNCİ AYIRIM : KAYYIMLIK VE YASAL DANIŞMANLIK
----A. Kayyımlığı gerektiren haller
-----II. Yönetim
------1. Kanun gereği
------Madde 427 - Vesayet makamı, yönetimi kimseye ait olmayan mallar için gereken önlemleri alır ve özellikle aşağıdaki hallerde bir yönetim kayyımı atar:
1. Bir kimse uzun süreden beri bulunamaz ve oturduğu yer de bilinemezse,
2. Vesayet altına alınması için yeterli bir sebep bulunmamakla beraber, bir kişi malvarlığını kendi başına yönetmek veya bunun için temsilci atamak gücünden yoksunsa,
3. Bir terekede mirasçılık hakları henüz belli değilse veya ceninin menfaatleri gerekli kılarsa,
4. Bir tüzel kişi gerekli organlardan yoksun kalmış ve yönetimi başka yoldan sağlanamamışsa,
5. Bir hayır işi veya genel yarar amacı güden başka bir iş için halktan toplanan para ve sair yardımı yönetme veya harcama yolu sağlanamamışsa.
----D. Usul
------"Madde 431 - Vasinin atanması usulüne ilişkin kurallar, kayyım ve yasal danışmanın atanmasında da uygulanır.
Kayyım veya yasal danışman atanmasına ilişkin karar, ancak vesayet makamının gerekli görmesi halinde ilan olunur."

--ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : VESAYETİN SONA ERMESİ
---BİRİNCİ AYIRIM : VESAYETİ GEREKTİREN HALLERİN SONA ERMESİ
----A. Küçüklerde
------"Madde 470 - Küçük üzerindeki vesayet, onun ergin olmasıyla kendiliğinden sona erer.
Erginliğe mahkemece karar verilmiş ise, mahkeme aynı zamanda küçüğün hangi tarihte ergin olacağını tespit ve ilan eder."
----C. Diğer kısıtlılarda
-----II. Usulü
------1. İlan
------"Madde 473 - Kısıtlama ilan edilmişse, kaldırılması da ilan olunur.
Fiil ehliyetinin yeniden kazanılması, ilanın yapılmasına bağlı değildir."
----D. Kayyımlıkta ve yasal danışmanlıkta
-----II. İlan
------"Madde 478 - Atamanın ilan edilmiş olması veya vesayet makamının gerekli görmesi hallerinde, kayyımlığın sona erdiği de ilan olunur."BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.
BURSA
3. SULH HUKUK MAHKEMESİ


ESAS NO : 2019/928 Esas


KARAR NO : 2019/1545

TALEBİN KABULÜ ile Kısıtlı Bilecik ili, İnhisar ilçesi, İnhisar mahellesi/köyü, 21 cilt, 26 hanede nüfusa kayıtlı bulunan Saadettin ve Saime oğlu 02/05/1969 doğumlu SAMİ ÖZTÜRK 'ünTMK 405. Md. gereğince KISITLANMASINA, kendisine İstanbul ili,Fatih ilçesi, Molla Gürani mahellesi/köyü, 55 cilt, 1085 hanede nüfusa kayıtlı bulunan Sadettin ve Saime kızı 14/02/1959 doğumlu ÖZNUR SERHATLI' nın VESAYETİ ALTINA ALINMASINA, karar verilmiştir. İlan olunur. 25/09/2019

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.