Yazdır

T.C. İSTANBUL 8. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2018/296 Esas
DAVALI : ESAT ÖZDEM - Bağdemli Köyü Ağın/ELAZIĞ
Davacı AYŞE SIDIKA ÖZDEM tarafından Davalı ESAT ÖZDEM aleyhine açılan Velayetin Değiştirilmesi davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizce verilen ara karar uyarınca;
Davalı Sadettin ve Fehime'den olma AĞIN 22/08/1969 doğumlu, ESAT ÖZDEM adına ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Duruşmanın bırakıldığı 05/11/2019 günü saat11:10'da Mahkememiz salonunda hazır bulunmanız veya kendinizi yetkili bir vekille temsil ettirmeniz, duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususunun iş bu ilanın yayınladığı tarihten itibaren yapılmış sayılacağı hususu tarafa ilan olunur. 17/07/2019