Yazdır

İSTANBUL ANADOLU 21. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2017/49 Esas
KARAR NO : 2018/1469
Muris SEYDİ GÜLERYÜZ tarafından düzenlenen Kadıköy 24. Noterliğine ait 19/02/2009 tarih, 05339 yevmiye numaralı düzenleme şeklinde vasiyetname Mahkememiz 2013/92 Esas sayılı dosyası ile okunmuş ve yapılan yargılama sonucu27/05/2016 tarihli karar gereği;
1-Davanın KABULÜ ile Malatya İli, Yeşilyurt/Malatya İlçesi, Dilek Nüfusuna kayıtlı, ********** T.C numaralı SEYDİ GÜLERYÜZ' e ait, Kadıköy 24. Noterliğine ait 19/02/2009 tarih, 05339 yevmiye numaralı düzenleme şeklinde vasiyetnamesinin TMK.' nun 596 maddesi uyarınca AÇILIP OKUNDUĞUNUN TESPİTİNE,
2-Resmi ihbar olduğundan harç alınmasına yer olmadığına, yapılan yargılama giderinin dosya üzerinde bırakılmasına,
Tarafların yokluğunda, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren gerekli harç ve giderlerin karşılanması koşuluyla mahkememize veya en yakın Sulh Hukuk Mahkemesine hitaben yazılan bir dilekçe ile 2 hafta içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde İstinaf yolu açık olmak üzere usulüne uygun karar verilmiş olup mirasçı 57*****08 T.C kimlik numaralı 15.12.1972 doğumlu mirasçı FİGEN GÜLERYÜZ'ün adresinin tespit edilememesi nedeniyle vasiyetnamenin açılıp okunduğunun tespitine ilişkin karar mirasçı Figen Güleryüz'e tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.