Yazdır

T.C.İSTANBUL2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO :2018/198
KARAR NO :2018/325

İSTANBUL 2.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN


Cumhuriyet Gazetesinin 25/11/2017 tarihli nüshasının 1.sayfası ve 5.sayfasında yayınlanan "Kahraman Gizliyor" başlıklı haber hakkında Ankara 2.Sulh Ceza Hakimliği'nin 2017/9735 D.iş sayılıve 18/12/2017 tarihli kararı ile düzeltme ve cevabın yayınlanması talebinin reddine karar verildiği, bu karara yapılan itirazın Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği'nin 21/12/2017 tarih 2017/10118 D.iş sayılı kararı ile kaldırılarak Düzeltme ve Cevabın yayımlanmasına karar verilmesine rağmen Düzeltme ve Cevabın Yayımlanmaması nedeniyle;
Sanık BÜLENT ÖZDOĞAN hakkında mahkememizce yapılan yargılama sonunda verilen 2018/198 esas 2018/325 karar ve 27/12/2018 tarihli kararın 2 numaralı bendinde “Düzeltme ve cevap yazısının yayımlanmaması nedeniyle 5187 Sayılı Yasa'nın 18/son maddesi uyarıncabu yazının ilanına” karar verilmiş olup, verilen işbu karar İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 16.Ceza Dairesi'nin 13/06/2019 tarih, 2019/1272 esas 2019/3049 karar sayılı ilamı ile13/06/2019 tarihinde kesinleşmiş olmakla;
Aşağıdaki düzeltme ve cevap yazısı İLAN OLUNUR.18/07/2019
CEVAP VE DÜZELTME METNİ
TBMM Başkanı Sn.İsmail Kahraman hakkında, Cumhuriyet Gazetesi yazarlarından Miyase İlknur tarafından kaleme alınan 25.11.2017 tarihli "Kahraman Gizliyor" başlıklı haberde, müvekkil hakkında okuyucular nazarında yanlış kanaatlere neden olacak tamamen gerçek dışı iddia ve suçlamalarda bulunulmuştur.
Söz konusu haberde "Kahraman Gizliyor" başlığı kullanılarak, gazete tarafından Kanlı Pazar olarak nitelendirilen olaya müvekkil Sn. İsmail Kahraman'ı irtibatlandırarak, müvekkil, 2 üniversite öğrencisinin yaşamını yitirmesinden ve birçok öğrencinin yaralanmasından sorumlu tutulmaya çalışıldığı gibi bu olayın organizatörüymüş gibi aktarılmıştır.
Müvekkil Sn.İsmail Kahraman, Türkiye'deki yükseköğrenim gençliğini temsil eden Milli Türk Talebe Birliği'nde (MTTB) 1967-1969 yılları arasında genel başkanlık görevinde bulunmuş olup daha önce 1963-64 yıllarında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Talebe Cemiyeti Başkanlığı yapmıştır.
Müvkkil Sn.İsmail Kahraman, yaşamı boyuncu kanunsuz hiçbir faaliyetin içinde olmamıştır. Bu konularda son derece hassasiyet gösteren Sn. İsmail Kahraman, kendi döneminde yaptığı her faaliyetten o zaman olduğu gibi şimdi de şeref duyduğunu gururla ifade etmektedir.
Özellikle belirtmek isteriz ki, 6. Filo'ya karşı yapılan gösteriler ve 16 Şubat 1969 tarihinde İstanbul Taksim Meydanı'ndacereyan eden olaylarla milli Türk Talebe Birliği'nin hiçbir ilgisi yoktur. Müvekkil aleyhine algı yanılmasına sebebiyet vermeyeyönelik ithamlar vebeyanlar, tarihi gerçeklere, siyasi ahlaka, basın etik ilkelerine aykırıdır.
Yayında müvekkilin kişilik haklarını zedeleyici, onurla sürdürdüğü kamusal hizmet ve kariyerini hedef alan gerçek dışı iddialara yer verilmiş ve kamuoyunda yanlış algı oluşturulmaya çalışılmıştır. Müvekkilin görev yapmış olduğu döneme ilişkin tüm icraatları kamuoyunun gözü önünde gerçekleşmiştir.
Söz konusu ifadelerle müvekkilin kişilik haklarının hedef alındığıve haksız suçlama yönetltildiği açıktır. Bu nedenlerle Anayasa ve Basın yasasına istinaden tekzip edilmesi gerekmektedir.
Kamuoyunun doğru bilgilenme hakkına istinaden saygıyla sunulur.

TBMM Başkanı
Sn.İsmail KAHRAMAN
Vekilleri
Av.Cihat Haykır - Av.Samet Can Olgaç