Yazdır

T.C.

ANKARA 22. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2018/512


DAVACI : MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
Yahya Galip Caddesi, Bakanlıklar/ANKARA

DAVALILAR : -Ali KALYONCU ( T.C: ********** )
-Turgay SÖKMEN (T.C: ********** )

Davacı Milli Savunma Bakanlığı vekili tarafından,Fetullah GÜLEN ve diğerleri aleyhine Kara Harp Okulu Komutanlığında doğan zarar nedeniyle açılan 39.554,72 TL bedelli maddi tazminat davasının mahkememizce tensiben verilen kararı gereğince;

Yukarıda Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları yazılı bulunan ancak adres kayıt sisteminde adresleri bulunmayan davalılardan Ali KALYONCU ve Turgay SÖKMEN'e 3713 Sayılı kanunun 20/A maddesi gereğince ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Buna göre; 1 ay içinde yurt içinde tebligata elverişli bir adresin veya 7201 sayılı Tebligat Kanunun 7/a maddesi uyarınca kayıtlı elektronik posta adresini bildirmeniz ya da kendinizi avukat ile temsil ettirmeniz, aksi halde, yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı, yargılama aşamalarında başkaca tebligat yapılmayacağı ve hüküm verileceği, hükmün de aynı usulde tebliğ edileceği, yabancı ülkede bulunan davalı varsa yabancı ülke adresine bir daha tebligat yapılmayacağı,
İlanen tebliğ olunur.