Yazdır

ÇERMİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2019/614 Esas

Davacı HAVA ÖZKAHRAMAN aleyhine mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil davası nedeniyle; Yukarıda belirtilen Davacının, Çermik ilçesi Başarı köyü sınırları Bayırbağı sınırında Doğusu Mustafa AKKILIÇ Güneyinde Müslüm ALTINTOP, Kuzeyinde ark (sulama kanalı) Batısında Ömer AYHAN(464 parsel) , Ramazan GÖKÇE(465 parsel) ve Vedat YILDIZHAN (464 parsel)ile çevrili Affan tepesi mevkiinde 12 dönüm sulu tarla niteliğinde olan taşınmazın adına tescili talebi ile dava açtığı, belirtilentaşınmazlara vaki itirazları olanların ilan tarihinden itibaren 3 (Üç) aylık yasal süre içerisinde mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dava dosyasına müracaatları gerekeceği, aksi takdirde taşınmazın davacı adına tesciline karar verileceği hususu teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.