Yazdır

T.C. ŞANLIURFA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
İLAN
Sayı : 2014/583 Esas

Davacı ALİ GUBAT ile Davalılar EYYÜBİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI, SEFALI KÖYÜ TÜZEL KİŞİLİGİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;
Dava konusu Şanlıurfa ili Haliliye ilçesi Payamlı Köyü'nde kain Pafta: n 42-b-22-d'de yer alan Doğusu: tapulama harici taşınmaz ve 148, 149, 151, 175 Parsel sayılı taşınmazlar, Batısı: Tapulama harici taşınmaz ile 131 ve 132 parsel sayılı taşınmazlar, Kuzeyi; tapulama harici taşınmaz, Güneyi; Tapulama harici taşınmaz ve Dağyanı Mahallesi 131 ve 132 Parsel sayılı taşınmazlarla çevrili, 64.183,37 m² miktarındaki tapulama harici taşınmaz üzerinde hak iddia eden veya itirazı olanların, son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde belgeleri ile birlikte Mahkememizin 2014/583 esas sayılı dava dosyasına müracaat ve itiraz etmeleri hususu ilan olunur.