Yazdır

T.C.
BODRUM
3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2016/434 Esas
Davacılar, AYŞE KINTEŞ, FATMA KINTEŞ, MESUT KINTEŞ ile Davalı, BODRUM BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle dava konusu taşınmazın TMK’nın 713/4 maddesi gereğince yerel gazetede ilan edilmesine karar verilmekle,
Muğla İli, Bodrum İlçesi, Çiftlik Mahallesi, Kargıcak Mevkiinde yer alan kuzey bitişiğinde 185 ada, 42 ve 43 parsel bulunan dava konusu Muğla İli, Bodrum İlçesi, Çiftlik Mahallesi, Kargıcak Mevkii zeytinli tarla vasfındaki 23301,21 m2 taşınmazın TMK 713. Madde gereğince tescili talep edildiğinden taşınmazın tescil koşullarının oluşmadığını bilen ya da taşınmazda hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde itiraz davası açabilecekleri veya Bodrum 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2016/434 esas sayılı dosyasına itirazda bulunabilecekleri, belirtilen süre içerisinde itiraz eden bulunmaz ya da itiraz yerinde görülmezse ve davacıların iddiası ispatlanmış olursa, davacılar adına dava konusu taşınmazın tesciline karar verilebileceği hususu TMK'nın 713/4 maddeleri gereğince ilan olunur.