Yazdır

İLAN
T.C. ANTALYA 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2018/71
DAVALILAR : 1- ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2- MALİYE HAZİNESİ
3- DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI
Davacı Mustafa Dua tarafından davalılar aleyhine Tapusuz Taşınmazın Tescili davası açılmış olup; Davaya konu; Antalya ili Döşemealtı ilçesi Yağca Mahallesi, 8715 ada 249 parsel ve 8715 ada 250 parsel arasında kalan 387,76 M²'lik yerin davacı Şaban ve Hafize oğlu, 1954 doğumlu MUSTAFA DUA tarafından zilyetlikten tescil talep edildiği hususu ilanen tebliğ olunur.