Yazdır

T.C.
SİVEREK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

DOSYA NO: 2016/130
Davacı , MUSTAFA ALANMIŞ ile Davalı , HAZİNEYE İZAFETEN SİVEREK MAL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;
Dava konusu Şanlıurfa ili Siverek İlçesi İleri Köyü, Yılanpınar mevki 157 parsel sayılı taşınmazın batısı ve güneyinde kalan, batısı ve güneyinin taşlık arazi ile çevrili olan dava konusu tapulama harici bırakılan yaklaşık 100 dönümlük taşınmaz;
Dava konusu yer ile ilgili olarak mahkememizde Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası açılmış olup yargılamanın halen mahkememizin 2016/130 Esas sayılı dosyası üzerinden yürütüldüğü, ilan tarihinden itibaren (mahallinde 3 kez yapılacak ilanın sonuncusundan itibaren) 3 ay içerisinde bu yerde hak iddia edenler tarafınden veya tescil koşulları gerçekleşmediğinden bahisle itiraz edilmediği takdirde bu yerin davacı adına tesciline karar verileceği hususu T.M.K'nun 713 maddesi uyarınca İLAN olunur.