Yazdır

T.C. NİZİP
1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2019/796 Esas
İLAN

Mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;
Davaya konu Gaziantep İli Nizip İlçesi, Kamışlı Mahallesi 101 ada A parsel sayılı N39C2B pafta, 26120,14 m2'lik taşınmazın tescili talep edilmekle;
Yukarıda köyü,mevkii,sınırları,miktarı belirtilen taşınmazlar hakkında üstün hak iddia edeceklerin, itirazı olanların mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunan dosyasına 3 aylık zaman içerisinde başvurmaları ilan olunur. 13/11/2019