Yazdır

T.C.SİVAS 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2014/49 Esas

Konu : ilan metni Davacılar Ali Alekber Şahinler ve müşterekleri tarafından açılan Sivas ili merkez İşhan köyü 109 ada 23 parsel ve 124 ada 8 parsel nolu taşınmazların tapularının iptali ve tescili istemiyle açılan davanın yapılan yargılaması sonucunda davanın reddine karar verilmiştir. Davanın reddi yönünden verilen karar davacılar vekili tarafından istinaf yoluna başvurulduğundan; yurt dışında ikamet ettiği bildirilen ancak tebligat yapılamayan, Orjen PULUR ( TCKN: 299******62) ilanen tebliğ olunur.04/09/2019