Yazdır

T.C. ELBİSTAN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2016/512 Esas


Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan
yargılamasında;
Davalı Ali Gül ve Hanzey kızı 15/07/1974 doğ.lu ********** T.C. Kimlik numaralı Meryem Alhas'ın ikamet ettiği açık ve kesin adresinin tesbit edilmediğinden ilanen tebliğe karar verilmiş olup, davaya konu K.maraş ili, Elbistan ilçesi, Sevdilli Köyü, 101 ada 17 parsel ve 108 ada 10 parsel sayılı taşınmazlar için mahkememize ortaklığın satış suretiyle giderilmesi davası açılmış, duruşması 03/12/2019 tarihi saat: 11:05''da olup, yazımız ekinde gönderilen bilirkişi raporlarına "Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur." hususu ilan edilerek, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve yokluğunuzda devam edileceğine, dair iş bu ilan tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.