Yazdır

T.C.
NİĞDE
SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2016/357 Esas
14/08/2018
KONU : İlanen Tebligat

İLAN

Davacılar Hasan Aydın ve Ark. tarafından davalılar Fatma Özlem Üzcan ve Ark. aleyhine açılan Ortaklığın Giderilmesi davası nedeniyle;

Mahkememizce, davalılar Yasemin, Sevgi ve Yavuz İçsezer'e dava dilekçesinde belirtilen adreslerine dava dilekçesi ve tensip tutanağı ekli meşruhatlı tebligat çıkarılmış, tespit edilen adreslere ve diğer adreslere de tebligat çıkartılmasına rağmen iade edilmişlerdir, açık adresleri bulunmadığından tebligat yapılamamış olup, bu nedenle sonuç alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı ekli ve duruşma gününü bildirir tebligatın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Hasan Aydın ve Ark. tarafından açılan, davaya konu Niğde ili Merkez ilçesi Yenice Mahallesi 3139 ada 6 parsel sayılı taşınmazdaki Ortaklığın Giderilmesi istemiyle açılan davada, 06/11/2018 günü saat 09:12'de ÖN İNCELEME DURUŞMASI YAPILACAĞINDAN "Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği" hususu, İŞ BU İLANIN İLAN EDİLDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN YEDİ GÜN SONRA TEBLİĞ YAPILMIŞ SAYILACAĞIhususu ilanen tebliğ olunur.

DAVALILAR :
1-SEVGİ İÇSEZER- TC NO:**********, Güven Evler Mah. Refik Belendir Sokak Yavuz B Blok 20/2 Çankaya/ ANKARA
2-YASEMİN İÇSEZER - TC NO: **********, Bekir oğlu l969 d.l.uGüven Evler Mah. Refik Belendir Sokak Yavuz B Blok 20/2 Çankaya/ ANKARA
3-YAVUZ İÇSEZER-TC NO: **********, Bekir oğlu l969 d.l.uGüven Evler Mah. Refik Belendir Sokak Yavuz B Blok 20/2 Çankaya/ ANKARA