Yazdır

İSTANBUL ANADOLU 15. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2019/48
KARAR NO : 2019/228
Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.2-Tokat ili, Turhal ilçesi, Ağcaşar Mahallesi/Köyü, Cilt No:**, Hane No:**, BSN No: **'da nüfusa kayıtlı S*** ile H*** oğlu, 26/12/1997 Üsküdar doğumlu, 3***** T.C. Kimlik numaralı A*** A***'nın "A***" olan adının TMK 27.Maddesive Nüfus Kanununun 36.maddesi gereğince "A*** K***" olarak DEĞİŞTİRİLMESİNE, nüfus kayıtlarına "A*** K***" olarak kayıt ve tesciline karar verilmiş olup,
İlan olunur.26/08/2019