Yazdır

T.C.İstanbul Anadolu 32. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2018/186 Esas

Davacı, Ö*** K*** ile Davalı, NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ. arasında mahkememizde görülmekte olan Nüfus (Diğer Kayıtların Düzeltilmesi İstemli) davası nedeniyle;
Mahkememiz 07/05/2019 tarihli kararı ile DAVANIN KABULÜNE,
Ardahan ili, Çıldır İlçesi, Başköy Mah./ Köyü, Cilt No:** Hane No: ** da BSN**'de nüfusa kayıtlı, 6***** T.C. Kimlik Nolu davacı Ö*** K***'ın nüfus kayıtlarında "10/01/1962" olan doğum tarihinin yıl ve gün baki kalmak şartı ile "10/02/1962 " olarak DEĞİŞTİRİLMESİNE, dair karar verilmiş olup, ilan olunur.