Yazdır

T.C
ERZURUM
2.SULH HUKUK MAHKEMESİ

Esas No : 2016/1913 Esas

İLAN

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Mahkememize açılan Mirasçılık Belgesi İstemi ile ilgili çekişmesiz Yargı işi sonucunda; TMK'nun 594/2 fıkrası uyarınca Erzurum İli, Yakutiye İlçesi Caferiye mahallesi Haci Hurşit Mevkiinde bulunan 345 Ada 6 Parsel maliklerinden Osman oğlu Hurşit'in mirasçılarına tüm aramalara rağmen ulaşılamaması ve ilan süresi içerisinde de bir başvurunun olmaması nedeniyle miras sebebiyle istihkak açma hakkı saklı kalmak üzere mirasın hazineye geçtiğinin tespitine, karar verilmiş olduğundan, iş bu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı karar tebliği yerine kain olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

31/05/2019