Yazdır

T.C
ERZURUM
2.SULH HUKUK MAHKEMESİ
Esas No : 2017/185 Esas
İLAN

Davacı Maliye Hazinesi tarafından Mahkememize açılan Mirasçılık Belgesi İstemi ile ilgili çekişmesiz Yargı işi sonucunda; TMK’nun 501 ve 594/2 fıkrası uyarınca Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Camiikebir Mahallesine ait 571 Ada 6 Parsel maliki Mehmet oğlu Mustafa'nın mirasçılarına tüm aramalara rağmen ulaşılamaması ve ilan süresi içerisinde de bir başvurunun olmaması nedeniyle miras sebebiyle istihkak açma hakkı saklı kalmak üzere mirasın hazineye geçtiğinin tespitine, karar verilmiş olduğundan, iş bu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı karar tebliği yerine kain olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 17/05/2019