Yazdır

T.C.YALOVA
3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No :2017/467 Esas
İ LA N

Mahkememizdeki sanık Semiha AYDIN hakkında Dolandırıcılık suçundan açılan kamu davası uyarınca yapılan yargılama sonucu 03/07/2017 tarih ve 2017/467 Esas, 2017382 sayılı kararı ile Mahkememizin GÖREVSİZLİĞİNE, sanık hakkında 158/1-f ve 53.maddeleri gereğince yargılama yapmak üzere dosyanın görevli ve yetkili Yalova Ağır Ceza Mahkemesin gönderilmesine karar verilmiştir.

Sanık Semiha AYDIN'a gerekçeli kararın tebliği için yapılan tüm tebligatların bila tebliğ iade edildiği, sanığın adres araştırmasında da tebliğe yarar adresine ulaşılamadığı,sanığın adresinin tespit edilemediğinden, kararın Tebligat Kanunun hükümleri dairesinde Türkiye genelinde yayımlanan gazete ile ilanen tebliğine, ayrıca mahkeme ilan tahtasına asılmasına, 7201 sayılı yasanın 28 ve devamı maddelerince karar verilmiş olup, İş bu ilan metni yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, hükmün ilanen tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde mahkemeye verilecek dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle ve bu beyanın tutanağı geçirilip tutanağın Hakim tarafından onaylanması suretiyle Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yoluna gidilmediği takdirde mahkememiz kararının kesinleşeceği hususu tebligat yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.