Yazdır

T.C.
TEKİRDAĞ
1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2019/301 Esas
İ L A N

Davacı Hazine vekili tarafından davalılar İbrahim kızı Fethiye, İsmail oğlu Muharrem, İsmail oğlu İhsan, İsmail oğlu Kenan kayyımı Tekirdağ Defterdarı aleyhine açılan gaiplik-intikal davasında; Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi Yavuz Mahallesi 529 ada 119 parsel sayılı taşınmazda 1/5 hisse maliki, İbrahim kızı Fethiye, 1/5 hisse maliki İsmail oğlu Muharrem, 1/5 hisse maliki İsmail oğlu İhsan, 1/5 hisse maliki İsmail oğlu Kenan isimli şahısların yapılan adres araştırmalarına rağmen kendilerinden her hangi bir haber alınamadığı, şahısları tanıyan ve bilen olmadığı bildirilmiş olup gaipliğine karar verilmesi talep edilmiş olmakla;Gaip hakkında bilgisi olan kişiler var ise iş bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 6 ay süre içerisinde Mahkememize müracaat etmeleri, bu süre içerisinde herhangi bir başvuru olmadığı ve gaipten haber alınamadığı takdirde Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi Yavuz Mahallesi 529ada 119 parsel sayılı taşınmazda 1/5 hisse maliki, İbrahim kızı Fethiye, 1/5 hisse maliki İsmail oğlu Muharrem, 1/5 hisse malikiİsmail oğlu İhsan, 1/5 hisse maliki İsmail oğlu Kenan isimli şahısların Türk Medeni Kanunu'nun 32. maddesi gereğince gaipliğine ve Tekirdağ ING Bank Tekirdağ Şubesi nezdindeki 9536325-VT-60 numaralı hesapta bulunan bedelin hazineye intikaline karar verileceği hususu ilan olunur.11/10/2019