Yazdır
TEKİRDAĞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Mahkeme kararının ilanen tebliği

TEKİRDAĞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/301 Esas
Tebligat Muhatabı
:
Kamuoyu

4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 33. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BİRİNCİ KİTAP : KİŞİLER HUKUKU
-BİRİNCİ KISIM : GERÇEK KİŞİLER
--BİRİNCİ BÖLÜM : KİŞİLİK
---C. Kişiliğin başlangıcı ve sonu
----III. Gaiplik kararı:
-----2. Yargılama usulü:
------"Madde 33 - Gaiplik kararının istenebilmesi için, ölüm tehlikesinin üzerinden en az bir yıl veya son haber tarihinin üzerinden en az beş yıl geçmiş olması gerekir.
Mahkeme, gaipliğine karar verilecek kişi hakkında bilgisi bulunan kimseleri, belirli bir sürede bilgi vermeleri için usulüne göre yapılan ilanla çağırır.
Bu süre, ilk ilanın yapıldığı günden başlayarak en az altı aydır."

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.
TEKİRDAĞ
1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2019/301 Esas
İ L A N

Davacı Hazine vekili tarafından davalılar İbrahim kızı Fethiye, İsmail oğlu Muharrem, İsmail oğlu İhsan, İsmail oğlu Kenan kayyımı Tekirdağ Defterdarı aleyhine açılan gaiplik-intikal davasında; Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi Yavuz Mahallesi 529 ada 119 parsel sayılı taşınmazda 1/5 hisse maliki, İbrahim kızı Fethiye, 1/5 hisse maliki İsmail oğlu Muharrem, 1/5 hisse maliki İsmail oğlu İhsan, 1/5 hisse maliki İsmail oğlu Kenan isimli şahısların yapılan adres araştırmalarına rağmen kendilerinden her hangi bir haber alınamadığı, şahısları tanıyan ve bilen olmadığı bildirilmiş olup gaipliğine karar verilmesi talep edilmiş olmakla;Gaip hakkında bilgisi olan kişiler var ise iş bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 6 ay süre içerisinde Mahkememize müracaat etmeleri, bu süre içerisinde herhangi bir başvuru olmadığı ve gaipten haber alınamadığı takdirde Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi Yavuz Mahallesi 529ada 119 parsel sayılı taşınmazda 1/5 hisse maliki, İbrahim kızı Fethiye, 1/5 hisse maliki İsmail oğlu Muharrem, 1/5 hisse malikiİsmail oğlu İhsan, 1/5 hisse maliki İsmail oğlu Kenan isimli şahısların Türk Medeni Kanunu'nun 32. maddesi gereğince gaipliğine ve Tekirdağ ING Bank Tekirdağ Şubesi nezdindeki 9536325-VT-60 numaralı hesapta bulunan bedelin hazineye intikaline karar verileceği hususu ilan olunur.11/10/2019

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.