Yazdır

T.C.
REYHANLI
1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN

Dosya No : 2019/253 Esas 2019/494 Karar

Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Hakan Can ÇETİNTAŞ hakkında Elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle hırsızlık suçundan 3 YIL 1 AY 15 GÜN hapis cezasına hükmedildiği, Sanık Neşet AKAR hakkında Elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle hırsızlık suçundan 3 YIL 1 AY 15 GÜN hapis cezasına hükmedilmiştir. Müşteki Ahmed ve Sedi oğlu 1979 HALEP doğumlu Suriye uyruklu MECİD HAC ALİ'nin tüm aramalara rağmen bulunamaması, müştekinin adına çıkartılan tebligatların tebliğ edilememiş olması, belli, açık ve net bir ikametgahının olmaması nedeniyle müştekiye gerekçeli karar ve istinaf dilekçeleri tebliğ edilememiştir.
1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 28/1 maddesi gereğince kararın İLANEN TEBLİĞİNE,
2-İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.03/09/2019