Yazdır

T.C.
ADANA
2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Esas No : 2017/357 Karar No: 2018/266


Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince Ahmet ve Cennet den olma, Adana 17/06/1977 d.lu, Adana-Seyhan-Kocavezir Mah. Nüf. Kayıtlı olan ZEKERİYE BİLDİK hakkında Dolandırıcılık suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 17/07/2018 tarih ve 2017/357 Esas 2018/266 Karar sayılı ilamı ile sanığın 10 Ay Hapis ve 80,00 TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanık hakkındaki Hürriyeti Bağlayıcı cezanın 2 Yıl Müddetle ERTELENMESİNE karar verilerek adli emanette kayıtlı bulunan çekin Delil Olarak Dosyada Saklanılmasına karar verildiği,

Gerekçeli kararın, sanığın bildirmiş olduğu adreslerine tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla, 7201 Sayılı yasanın 28/1. maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı CMK.nun 310 maddesi gereğince takip edilen 7 günlük yasal süre içerisinde usulen istinaf olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.03/09/2019