Yazdır

T.C.
ADANA
2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Esas No : 2006/601 Karar No: 2012/607


Özel Yetkili Mahkemelerin kapatılması nedeniyle Kapatılan Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesinin 03/04/2012 gün ve 2006/316 Esas 2012/23 Karar sayılı kararı devir nedeniyle mahkememize gönderilmiş ve mahkememizin 2006/601 Esas 2012/607 Karar sayılı sırasına kaydı yapılmış olup, devirden önce Adana (Kapatılan) 6. Ağır Ceza Mahkemesince (CMK.250. Maddesi ile görevli) Mehmet ve Hanife den olma, 09/09/1959 d.lu, Erindi Şiye Afrin Halep/SURİYE Nüf. Kayıtlı olan HÜSEYİN MUHAMMET hakkında Ticari Amaçlı Uyuşturucu Bulundurma suçundan dolayı açılan kamu davasında Kapatılan Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesinin (CMK 250. Madde ile görevli) 03/04/2012 tarih ve 2006/316 Esas 2012/23 Karar sayılı kararı ile 4 Yıl 4 Ay Hapis ve 1000,00 TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği,
Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla, 7201 Sayılı yasanın 28/1. maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı CMK.nun 310 maddesi gereğince takip edilen 7 günlük yasal süre içerisinde usulen istinaf olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.03/09/2019