Yazdır

T.C.
ADANA
2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Esas No : 2011/307 Karar No: 2013/181


Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince Mustafa Altan ve Sevinç den olma, Arapkir 31/01/1975 d.lu, Malatya-Arapgir-Hocaali Mah. Nüf. Kayıtlı olan EMİR BAŞESKİ hakkında Görevi Kötüye Kullanma suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 11/04/2013 tarih ve 2011/307 Esas 2013/181 Karar sayılı ilamı ile sanığın 2 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına ve sanık hakkındaki Hürriyeti Bağlayıcı cezanın 3 Yıl Müddetle ERTELENMESİNE karar verildiği,
Yargıtay 5. Ceza Dairesinin 07/03/2019 tarihli ve 2015/7866 Esas 2019/2803 Karar sayılı kararı ile Mahkememizden verilen Gerekçeli kararın ve Yargıtay C. Başsavcılığının tebliğnamesinin sanığın Rusya ülkesindeki adresine ayrı ayrı tebliği istenmiş, Moskova Büyükelçiliği Konsolosluk Şubesinin 02/07/2019 tarihli yazıları ile tebliği istenilen belgelerin sanığa bildirmiş olduğu yurtdışı adresinde tebliğ edilemediği, yapılan adres araştırmasında da sanığa ulaşılamadığı anlaşılmış olmakla, 7201 Sayılı yasanın 28/1. maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı CMK.nun 310 maddesi gereğince takip edilen 7 günlük yasal süre içerisinde usulen istinaf olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.03/09/2019