Yazdır

T.C.
REYHANLI
1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2019/61 Esas 2019/518 Karar

İLAN

Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Abdulkerim ve Fatıma oğlu 19/01/1998 doğumlu Suriye uyruklu Sanık HASAN EL MUHAMMED EL YUSUF hakkında Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan suçundan dolayı açılan kamu davasında 1.500,00 TL adli para cezasına hükmedildiği, para cezasının CMK'nun 231/5-6 maddeleri gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BARIKALMASINA karar verildiği, Sanığın tüm aramalara rağmen bulunamaması, sanığın adına çıkartılan tebligatların tebliğ edilememiş olması, belli, açık ve net bir ikametgahının olmaması nedeniyle sanığa gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 28/1 maddesi gereğince kararın İLANEN TEBLİĞİNE,
2-İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.03/09/2019