Yazdır

T.C. İSTANBUL 6. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

2017/155 Esas

Davacı , AYHAN YILDIZ ile Davalılar , FETTAH UĞURLU, UĞUR ELİCEK, YAVUZ YAZITEKİN, MERC AYDINLATMA ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ arasında mahkememizde görülmekte olan Menfi Tespit (Kıymetli Evraktan Kaynaklanan) davası nedeniyle;Açılan bu davanın yargılaması 21/11/2019 günü 10:50'e bırakılmıştır.
Mahkememizin 2017/155 Esas Sayılı dosyasında,
"Yayla Mah. Doğandere Cad. No:31 İç Kapı no:3 Tuzla/İSTANBUL, Aydınlı Mah. Derbent Sok. No:4/20 Tuzla/İSTANBUL" adreslerinde mukim davalı YAVUZ YAZITEKİN'e gönderilen tebligatlar bila ikmal edilmiş olduğu anlaşılmakla, mahkememizce dava dilekçesinin, tensip zaptının, ön incelenme zaptının ve duruşma zabıtlarının ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Karar gereğince; HMK. 316/322. Mad. Gereği basit yargılama usulüne tabi olup, tebliğden itibaren HMK.317/1-2 Mad. Gereği 2 haftalık sürede davaya varsa ilk itirazlarınız ile birlikte cevaplarınızı sunmanız hususu tarafınıza tebliğ olunur. Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanızı işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve mümkün olan hallerde tarafları duruşmaya davet etmeden dosya üzerinden karar verileceği, ayrıca tensiben yapılan ihtarların tebliğ ile geçerli olduğu ihtaren tebliğ olunur.