Yazdır

T.C.
ÇARŞAMBA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı : 2018/23 Ort. Gid. Satış 14/01/2020
İ L A N

Çarşamba Sulh Hukuk Mahkemesinin 30/07/2009 tarihli 2008/1221 esas 2009/949 karar sayılı ilamı kapsamında satış işlemlerine başlandığı ve yukarıda numarası yazılı satış sırasına kaydının yapıldığı, yapılan incelemede satış dosyasındaki hissedar Mehmet ÖZBEKTÜRK isimli şahsa tespit olunan tüm adreslerinden ulaşılamadığı, mernis adresinin bulunmadığı, bu itibarla kendisine kıymet takdiri raporunun tebliğinin sağlanamadığı anlaşılmakla,
Satışa konu Samsun ili Çarşamba ilçesi Çay Mah. 159 ada 82 parsel sayılı 302,15 metrekare yüzölçümlü taşınmazın üzerindeki beş katlı betonarme yapı ile birlikte kıymetinin 741.832,64 TL olduğunun belirtildiği kıymet takdiri raporunun, Fevzi Çakmak Mah. 801 nolu Sokak No:2 D:3 Gaziosmanpaşa/İstanbul adresinde ikamet eden Yaşar oğlu 14/04/1965 d.lu Mehmet ÖZBEKTÜRK'e ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.