Yazdır

T.C. SİLOPİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2019/278 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : ŞIRNAK-SİLOPİ-YENİKÖY
MEVKİİ : YENİKÖY KÖYÜ
PAFTA NO : -
ADA NO : 0
PARSEL NO : 287
VASFI : -
YÜZÖLÇÜMÜ : -
MALİKİN ADI VE SOYADI : ALİ BİLGEÇ VE DİĞERLERİ
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : BOTAŞ(BORU HATLARI VE PETROL TAŞIMA A.Ş.)
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Dava, BOTAŞ-Boru hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Boru hatları nedeniyle Silopi ilçesi Yeniköy köyü 287 parsel için 12100,51 M2 daimi irtifak hakkı bedeli 3723,17 m2 geçici irtifak hakkı tesisi talebinden ibarettir.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2019/278 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 02/09/2019