Yazdır

T.C. ANTALYA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2016/325 Esas

16/12/2016


Davacı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından davalı Sebahattin AYDEMİR aleyhine mahkememize açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve teslimi davasında:
2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 4650 S.K. ile değişik 10. Maddesi hükmünce tensiben verilen karar gereğince Antalya İli, Korkuteli kavşağı (Al) ile Havaalanı Kavşağı (N) arası, Kepez ilçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi C-D,D-E yol güzergahında bulunan ve mülkiyeti Hazineye ait olan taşınmazda yer alan 1 adet betonarme bina ve muhtelif ağaçlar muhtesatların davacı idare tarafından kamulaştırılmasına karar verildiği, kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedeli aşmamak kaydıyla pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili için dava açıldığı,, mahkememizce yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın belirlenecek kamulaştırma bedelinin 4650 SK. Gereğince saptanması müteakip bedelin ilgililer adına mahkemece belirlenen Vakıflar Bankası Antalya Merkez Şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın idare adına tesciline karar verileceği hususu Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 S.K. ile değişik 10. Maddesi gereğince ilan olunur.