Yazdır

BATMAN
4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRMA İLANI Davacı DSİ Genel Müdürlüğü tarafından Batman ili Beşiri ilçesi Cinasker (Yontukyazı) köyü, Batman ili Merkez ilçesi Şikeftan köyü, Batman ili Hasankeyf ilçesi Irmak köyü ve Batman ili Beşiri ilçesi Bazivan (Kumgeçit) köyündebulunan parselleri ve kamulaştırılacak alanı aşağıda ayrıntılı olarak belirtilen taşınmazlar için kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili talepli dava açılmış olup davalıların duruşmanın atılı bulunduğu 12/12/2019 tarihinde mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri aksi takdirde HMK’nin 147/2 maddesi gereğince duruşmaya yokluklarında devam olunarak karar verileceği ve itiraz edemeyecekleri, kamulaştırma kanunun 14. maddesinde öngörülen ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri,açılacak davalarda husumetin DSİ Genel Müdürlüğüne yöneltileceği dava açılmadığı takdirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği, mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedelinin Vakıflar Bankası Batman Şubesine yatırılacağı ve yatırılan bedel üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, davalıların (maliklerin) konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini, ilan tarihinden 7 gün sonraki iki hafta içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca İLANEN tebliğ olunur.

ESAS NO DAVALI PARSEL KM.ALAN
2019/376 1-Müteveffa Ami BAŞTAŞ (T.C.**********) ve mirasçıları Batman
Beşiri ilçesi
Cinasker (Yontukyazı) köyü
642 nolu Parsel
270,44 m2
2019/377 1-Azat YASAK
2-Cevzet ÇAKMAZ
3-Orhan DOYAN
4-Sibel YAĞIZ(DOYAN)
5-Şahin DOYAN
6-Veysi DOYAN
7-Sait TOY
Batman
Merkez
ilçesi
Şikeftan köyü
481 nolu Parsel
33.000,00 m2
2019/378 1-Ahmet MEMİŞ Batman
Hasankeyfilçesi
Irmakköyü
104 ada 15 nolu Parsel
3.554,75 m2
2019/379 1-Hezar FİLİZ
2-Mirza KOYUN
3-Yusuf KOYUN
4-Süleyman KOYUN
5-Hasan KOYUN
6-Reşit KOYUN
7-Medine KIŞNAK
8-Binefş GÜNDÜZ
9-Murat KOYUN
10-Hatun MUTLU
11-Ayhan NASSER
12-Ali KOYUN
Batman
Beşiri
ilçesi
Bazivan (Kumgeçit) köyü
111 ada, 8 nolu Parsel
874,60m2