Yazdır

BATMAN 4. ASLİYE HUKUK MALKEMESİ
KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından Batman ili , Merkez ilçesi, Girisiran (Balpınar) köyü, Batman ili, Merkez ilçesi, İrmi köyünde bulunan parselleri ve kamulaştırılacak alanı aşağıda ayrıntılı olarak belirtilen taşınmazlar için kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili talepli dava açılmış olup davalıların duruşmanın atılı bulunduğu 2019/325 Esas sayılı dosya için 24/10/2019 tarihinde, 2019/324 Esas sayılı dosyada ise 17/12/2019 tarihinde mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri aksi takdirde HMK’nin 147/2 maddesi gereğince duruşmaya yokluklarında devam olunarak karar verileceği ve itiraz edemeyecekleri, kamulaştırma kanunun 14. maddesinde öngörülen ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri,açılacak davalarda husumetin TEİAŞ Genel Müdürlüğüne yöneltileceği dava açılmadığı takdirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği, mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedelinin Vakıflar Bankası Batman Şubesine yatırılacağı ve yatırılan bedel üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, davalıların (maliklerin) konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini, ilan tarihinden 7 gün sonraki iki hafta içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca İLANEN tebliğ olunur.

ESAS NO DAVALI PARSEL KM.ALAN
2019/325 1-Şükriye KARABULUT
2-Abdurrahman İPEK
3-Abdulaziz İPEK
4-Ahmet İPEK
5-Asiye İPEK
6-Mahmut İPEK
7-Emine İPEK (TURGUT)
Batman
Merkez
ilçesi
Girisiran(Balpınar)
115 ada 5 parsel
178,30 m2
2019/324 1-Abdullah EKİN
2-Bahattin SUNA
3-Hıdır TAYMUR
4-Ramazan SUNA
5-YusufYELKEN
6-Zuhal SUNA
7-Remzi EMİNOĞLU
8-Recep OLCAN
9-Mehmet EREN
Batman
Merkez
ilçesi
İrmi köyü
1097 Parsel
1783,36 m2