Yazdır

T.C. KÖRFEZ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2019/135 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kocaeli İli, Körfez İlçesi, Karayakuplu Mah.
MEVKİİ : -
PAFTA NO : -
ADA NO : -
PARSEL NO :2630 parsel
VASFI :TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ :60,92 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI: ÜMMÜŞERİFE AKTOĞ
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2019/135 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.