Yazdır

T.C. KÖRFEZ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2019/157 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : KOCAELİ KÖRFEZ
MEVKİİ : ŞEMSETTİN 836
PARSEL NO : 836
MALİKİN ADI VE SOYADI : RECEP ALAADDİN ÖZKÜTÜKÇÜ
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜD.
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2019/157 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.