Yazdır

Kocaeli 6.Asliye Hukuk Mahkemesinden

Davacı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ vekili Av. DERYA KAYIŞ tarafından davalı aleyhine mahkememize açılan Kamulaştırma Bedel Tespiti ve Tescil davasında;
Aşağıda yazılı kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın öncelikle 2942.Sayılı Yasanın (Değişik 4650) 8.maddesine göre pazarlıkla satın alma usulü denenmiş, ancak, anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10.Maddesi gereğince mahkememizde aşağıda dosya numarası yazılı kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davası açılmıştır.
Dosya No: 2019/512 İl:Kocaeli, İlçesi: İzmit, Ky/Mh.: Durhasan Köyü.
Parsel No: 9456(ESKİ 2331)
Maliklerin isim ve soyadları:-
1-HASAN KURUM-**********
2- HÜSEYİN KUZU-**********
3- KERİM KUZU-**********
4- MİHRİBAN KUZU-**********
5- NEBAHAT SUDAN-**********
6- OSMAN KUZU-**********
7- SEMAHAT KANPARA-**********
8- ZEKİ KUZU-**********
1- Tebligat ve ilân tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemini İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceklerdir.
2- Husumet KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜne yöneltilecektir.
3- Kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını veya yürütmenin durdurulması kararını aldıklarını belgelendiremedikleri taktirde kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir.
4- Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahibi adına Vakıflar Bankası İzmit Merkez E – 5 Şubesine yatırılacaktır.
5- Konuya veya taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri ilân tarihinden itibaren mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri, keyfiyet 2942.Sayılı Yasanın (Değişik 4650) 10. Maddesi uyarınca İLÂN OLUNUR.