Yazdır

Kocaeli 6.Asliye Hukuk Mahkemesinden

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü vekili Av. Derya KAYİŞ tarafından davalı aleyhine mahkememize açılan Kamulaştırma Bedel Tespiti ve Tescil davasında;
Aşağıda yazılı kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın öncelikle 2942.Sayılı Yasanın (Değişik 4650) 8.maddesine göre pazarlıkla satın alma usulü denenmiş, ancak, anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10.Maddesi gereğince mahkememizde aşağıda dosya numarası yazılı kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davası açılmıştır.
Dosya No:2019/475 İl:Kocaeli, İlçesi: İzmit, Ky/Mh.: Durhasan Köyü.
Parsel No: 9493 (Eski 2333)
Maliklerin isim ve soyadları: Ayşe AVLAR, Behiye ŞAHİN, Cevat ŞAHİN, Emire ERSOY, Fahrettin TUTAR, Fatih TUTAR, Fatma KARAKOL, Fatma USLU, Filiz SAĞLAM, Furkan TUTAR, Hasan SERT, Hasan ÜSTÜNDAĞ, Hayrettin TUTAR,Hüseyin ÜSTÜNDAĞ, İlhan TUTAR, Kevser TUTAR, Metin TUTAR, Necla ÜSTÜNDAĞ vasisi Seyhan ÜSTÜNDAĞ, Necmettin TUTAR, Nefiye ERSOY, Nesime TUTAR, Nihat TUTAR,Nuray ÇATUR, Nuriayet UYSAL, Orhan TUTAR, Özkan ŞAHİN, Rafiye TUTAR, Sabahat BAL, Sedat SERT, Semahat BAHAR, Semahat ERDOĞAN, Sevim ACAR, Seyfettin ÜSTÜNDAĞ, Yeşim DOĞAN, Yılmaz TUTAR, Zehra ÜSTÜNDAĞ, Zehra YAVUZ
1- Tebligat ve ilân tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemini İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceklerdir.
2- Husumet Karayolları Genel Müdürlüğü' ne yöneltilecektir.
3- Kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını veya yürütmenin durdurulması kararını aldıklarını belgelendiremedikleri taktirde kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir.
4- Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahibi adına Vakıflar Bankası İzmit Merkez E – 5 Şubesine yatırılacaktır.
5- Konuya veya taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri ilân tarihinden itibaren mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri, keyfiyet 2942.Sayılı Yasanın (Değişik 4650) 10. Maddesi uyarınca İLÂN OLUNUR.