Yazdır

T.C. VAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2018/267 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Van ili, Tuşba ilçesi, Gedelova mah. 83 parsel sayılı taşınmazda enerji nakil hattı ve pilon yerine isabet eden alana ilişkin olarak TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim A.Ş. tarafından Müteveffa Sultan BAŞDİNÇ mirasçıları Almast ÖRNEK, Fahreddin BAŞDİNÇ, Mehmet BAŞDİNÇ, Nurettin BAŞDİNÇ ve Zakir BAŞDİNÇ isimli davalılar aleyhine kamulaştırma davası açıldığı ilan olunur.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2018/267 Esas Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 16/01/2019