Yazdır

T.C. ARTVİN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından mahkememize açılan ve aşağıda esas ve parsel numaraları belirtilen taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davasının verilen ara kararı gereğince, Aşağıda ili, ilçesi, mahallesi, köyü ve parsel numarası belirtilen taşınmazın Kamulaştırma bedellinin tespiti ile davacı TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına tapuya tesciline karar verilmesi talep edilmiştir. Taşınmaz üzerinde hak iddia edenler tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün süre içerisinde kamulaştırma işlemine ve davacı TEDAŞ Genel Müdürlüğü'ne karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememizin aşağıda belirtilen esas sayılı dava dosyalarına sunulması ile duruşma gün ve saatinde duruşmada bizzat hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekil ile temsil ettirmeleri, aksi taktirde yargılamaya yokluklarında devam olunacağı ve mahkememizce belirlenecek kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Artvin Vakıflar Bankasında açtırılacak hesaba yatırılacağı hususu dava dilekçesi ve duruşma günü yerine kaim olmak üzere ilan olunur.

No Dosya No Tapu Parsel Maliki Kamulaştırılan Taşınmazın Yeri, Ada ve Parsel Numarası Duruşma Günü
1 2019/414 Artvin Belediye Başkanlığı Artvin ili Merkez ilçesi Çarşı
Mahallesi 17 ada 8 parsel
25/09/2019