Yazdır

T.C. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2020/75 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Samsun İli, İlkadım İlçesi, Kale Mahallesi.
ADA NO : 222
PARSEL NO : 2
BAĞIMSIZ BÖLÜM : 76 nolu
VASFI : İş Merkezi
MALİKİN ADI VE SOYADI: Yılmaz Yücel
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Büyükşehir Belediye Başkanlığı - Samsun
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Samsun İli, İlkadım İlçesi, Kale Mahallesi, 222 Ada 2 Parselde yer alan 76 nolu bağımsız bölümün davalının hisse sahibi olduğu, taşınmaz hissesinin Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yönetim Kurulunun 31/10/2019 tarih ve 551 sayılı kararı ile kamulaştırılmıştır.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2020/75 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 21/02/2020