Yazdır

KANDIRA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN
ESAS NO : 2019/503 Esas

Mahkememizde Kocaeli İli, Kandıra İlçesi, Nefsiyadeş Mahallesi 141 ada 26 parsel sayılı taşınmazın 234,02 m²lik kısmının irtifak alanının kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili istemli olarak Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından davalılar Ergün Eyigün, Faize Karadeniz, Fehmiye Eyigün, Hatice Edremitli, Hatice Eyigün, Hatice Tutal, İbrahim Eyigün, Mukadder Bayrak, Mukaddes Uygun, Münevver Ünlü, Nazmiye Ertürk, Nurten Sevilmiş, Orhan Eyigün, Şefik Eyigün, Şerifnaz Eyigün, Yılmaz Eyigün'e karşı dava açıldığı, taşınmaz hakkında açılan kamulaştırma davasında Kamulaştırma kanunun 10. ve 14. maddeleri gereğince kamulaşıtrma belgelerinin ve dilekçesinin davalılara tebliğinden itibaren 30 gün içinde ilgililerin kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye yöneltilmesi, yasal süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan davacıadına tescil edileceği, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmeleri gerektiği hususu İLAN olunur.