Yazdır

T.C.
KONYA 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2019/68 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Konya İli, Meram İlçesi, İnlice Mesudiye Mahallesi
MEVKİİ : Gındıralık mevkii,
PAFTA NO :
ADA NO : 369 ada,
PARSEL NO : 385 parsel,
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 1625.00 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Adem Dönmez, Asiye Süslü, Atiye Erol, Ayşe Acar, Ayşe Kılınç, Ayşegül Göktaş, Hasan Göktaş, Havva Tosun, Mehmet Emin Göktaş, Süleyman Dönmez,
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik İletişim A.Ş.
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2019/68 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.