Yazdır

T.C. KAHTA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO : 2019/193 Esas


Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Adıyaman ili Kahta İlçesi Bağbaşı Köyüne ilişkin özet bilgileri aşağıda belirtilen taşınmaz Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 10. mad. Göre kamulaştırma davası açılmıştır. Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme dava açılabileceği açılacak davalarda husumetin; Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Tebliğinden itibaren 30 günlük süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda dava açıldığının ve yürütmenin durdurulması kararı alındığının mahkememiz dosyasına belgelendirilmediği taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeniz hususu ile ayrıca tespit edilen bedelin Kahta Ziraat Bankası Şube Müdürlüğüne yatırılacağı hususu 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 10. maddesine göre ilan olunur.


İLİ : Adıyaman
İLÇESİ : Kahta
KÖYÜ : Bağbaşı Köyü
PARSEL : 163 ada 20 parsel(İfrazdan önce 163 ada 6 parsel)
YÜZ ÖLÇÜMÜ : 2.086,48 m²'lik alanın tümü
MALİK : 1-ABDULKADİR ÇELİK-********** (Ali oğlu)
2-SELİM ÇELİK -********** (Ali oğlu)