Yazdır

T.C.
ANTALYA
9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2017/141 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI


KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Antalya İli AKsu ilçesi, Topallı köyü
ADA NO : 521 ada
PARSEL NO : 7 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ : 391,00 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI : ANADOLU KUYUMCULUK İTH. İHR. TURİZM TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Antalya ili Aksu ilçesi, Topallı köyü, 521 ada 7 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırmasına karar verilen 391,00 m2'nindavalıya ait daimi irtifak hakkınındavacı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından kamulaştırma işlemi yapıldığından ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veadli yargıda maddi hatalar karşı düzeltim davasıaçabilecekleri, açılacak davalarda husumetin KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNEyöneltmeleri gerektiği, belirtilen süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmen durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirdekamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıfbank Antalya şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde yazılı olarak Mahkememize bildirilmesi gerektiği, 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı yasanın 10.Maddesihükmü ve Tebligat yasasının 28.Maddesi gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 24/05/2017