Yazdır

İLAN
MAZGİRT KADASTRO MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 1953/1678 Esas

KARAR NO : 2014/90

Davacılar aleyhine mahkememizde açılan Kadastro (Tespite İtiraza İlişkin) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Mahkememizin 05/11/2014 tarih 1953/1678 Esas ve 2014/90 Karar sayılı ilam ile; dava konusu parsellerin Tunceli İli Mazgirt İlçesi Danaburan Köyünde kain 256 ve 313 parseller olduğu, bu parsellerin 05/11/2014 tarih 1953/1678 Esas ve 2014/90 sayılı ilamla davalılar adına tespit gibi tesciline ve davacıların davası sübut bulmadığından davalarının reddine karar verildiği mezkur kararın Davacılar; Saadet ÜNVER, Cemile ÇINAR, Selahattin YILMAZ, İzzet ÖZTÜRK, Rabia KILIÇ ve Emine ALP'a tebliğ edilmediğinden iş bu ilanın 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28. ve müteakip maddeleri gereğince kararımızın ilan tarihinden 7 gün sonra yapılmış sayılmasına, bu tarihten itibaren 15 gün içinde mahkememize verilecek dilekçe ile Yargıtay yasa yoluna gidilmediği taktirde, kararın bu davalılar açısından kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur.20/06/2017